Elinstallationer på rätta sättet

En knivig fråga för husägare och överhuvudtaget i vilket hem som helst är vad du får lov att utföra själv när det gäller elinstallationer. När det gäller annat som berör hem och boende så är det inte ofta du behöver anlita en fackman, men när det rör sig om just elinstallationer, så är det noga att det blir rätt. Konsekvenserna av felaktiga elinstallationer är nämligen mycket drastiska och förödande, och det vill ingen av oss egentligen bli skuld till, eller hur?

Det finns alltså en rad elinstallationer som en fackman måste utföra. Till dessa hör bland annat att byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat, att förlägga elkabel i marken och att installera golvvärme och elkabel. Det hänger ihop med försäkringsfrågor ifall dessa reparationer inte blir utförda av rätt person. Om en olycka händer på grund av en felaktigt installerad komponent inom något av de nämnda områdena så får du inte ut någonting på försäkringen om det inte var en fackman som gjorde dessa elinstallationer.

Elinstallationer och vad som ska göras eller undvikaDina elinstallationer av största vikt

Om du känner dig rätt så säker med elinstallationer och vill slippa de höga kostnader en elektriker för med sig, så finns det ganska mycket som du faktiskt får lov att utföra själv. Du får, som de flesta av oss nog vet, byta propp och glödlampa. Viktigt att tänka på här är att den trasiga proppen ska slängas (och aldrig repareras) och att det är mycket viktigt att följa max-angivelserna på en lampa vad gäller mängden watt. Vad du dessutom får utföra för elinstallationer är att byta fast installerade strömuttag eller vägguttag. Här är stor försiktighet påbud och att alltid stänga av strömmen och sedan kontrollera att den faktiskt är avstängd är av allra största vikt. Ännu en uppgift du kan ta på dig är att byta ut och reparera delar i trasiga skarvsladdar. Här måste du använda samma material som i den övriga sladden för att det ska bli en korrekt elinstallation.